Kuvia tilaamalla sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Ehdot koskevat kaikkia kuvia, ellei toisin sovita.
- Luvattomasta ja käyttöehtojen vastaisesta käytöstä oikeus periä 50€/kuva lasku.
- Kaikki kuvien tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset oikeudet säilyvät valokuvaajalla. Valokuvaajalla säilyy täysi käyttöoikeus kuviin.
- Kuvaajan nimi tulee mainita julkaisun yhteydessä.
- Kuvat ovat tarkoitettu yksityiseen käyttöön eli saat julkaista niitä sosiaalisessa mediassa, kotisivuilla ja rotulehdissä.
- Kuvan saa luovuttaa kasvattajalle/esittäjälle ilman erillistä lupaa, muille kolmansille osapuolille (sivustot tms.) luovutus kielletty. Kuvia luovuttamalla myös sitoudut siihen, että kuvan vastaanottaja on tietoinen käyttöehdoista.
- Kuvia ei saa käyttää markkinoinnissa ilman erillistä lupaa (pl. jalostusmainokset).
- Kuvia saa rajata, kaikki muu kuvien muokkaaminen on ehdottomasti kielletty ilman erillistä lupaa!
- Mikäli haluat kuvaan tehtävän kuvamanipulaatiota, otathan yhteyttä erikseen.
Kuvaajan mainitseminen
Facebookissa: Nanna Salmela Photography
Instagramissa: @nsalmelaphotography, #nsalmelaphotography
Tmi Nanna Salmela
Y-tunnus: 3251772-5
Käyttöehdot voimassa 22.3.2024 alkaen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Terms of use
By ordering pictures, you agree to comply with these terms. Terms apply to all images unless otherwise agreed.

- The right to charge 50€/image invoice for unauthorized use and usage contrary to the terms of use.
- All the copyrights of the photos and the rights according to Section 49a of the Copyright Act remain with the photographer. The photographer retains full copyrights to the images.
- The photographer's name must be mentioned in connection with the publication.
- The pictures are intended for private use, which means you can publish them on social media, websites and breed magazines.
- The image may be handed over to the breeder/handler without separate permission, handing over to other third parties (websites etc.) is prohibited. By handing over pictures, you also commit to ensuring that the recipient of the picture is aware of the terms of use.
- Pictures may not be used in marketing without separate permission (excl. breeding ads).
- Images may be cropped, all other editing of images is strictly prohibited without separate permission!
- If you want image manipulation done to the image, please contact us separately.

Mentioning the photographer
On Facebook: Nanna Salmela Photography
On Instagram: @nsalmelaphotography, #nsalmelaphotography

Tmi Nanna Salmela
VAT-number FI32517725

Terms of use valid from 3/22/2024. All rights reserved.
Back to Top